Печать
Просмотров: 1880
Растворитель 647 Одуванчик

Дараахь төрлийн бодисыг шингэрүүлхэд хэрэглэнэ. Үүнд эмаль: НЦ-170 , НЦ-184,НЦ-216, НЦ-217, НЦ-25, НЦ-246, НЦ-258, НЦ-262, НЦ-271, НЦ-273, НЦ-1104, НЦ-282, НЦ-291, НЦ-299, НЦ-929, НЦ-5100, НЦ-5123, ЭП-773, КО-83, НЦ-1124, НЦ-1120 бусад; шавар: НЦ-081, МС-067, МЧ-042 бусад; лак: НЦ-269, НЦ-279, НЦ-292, НЦ-5108, ЭП-524 бусад; замаск: НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009, ЭП-0010, ЭП-0020 бусад.

Дэгдэмхий органик бодисын холимог: үнэрт нүүрсустөрөгч, кетон, спирт болон эфир.

Хадгалах баталгаат хугацаа –үйлдвэрлэсэн өдрөөс эхлэн 12 сар.

Товчлуур дээр дарж Будаг шингэлэгч 647 (ГОСТ-18188-72) захиалах эсвэл шууд утсаар холбогдох:

8 800 707 35 65

(төлбөргүй утас)